โรงเรียนเชียงของวิทยาคม จังหวัดเชียงราย ยินดีต้อนรับแขกผู้มาเยือนทุกท่าน ด้วยความยินดียิ่ง