<<<PKD News : ประกาศรับนักเรียนเข้าใหม่ปีการศึกษา ๒๕๖๐ รับใบสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป และลงทะเบียนสมัครทุกชั้นเรียนตั้งแต่วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เป็นต้นไปในเวลาราชการ ณ ห้องธุรการ &&& เชิญร่วมโครงการพ่อแม่อุปถัมภ์ จัดหาทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนที่ขาดแคลนได้ที่ 053666187 หรือ 0898387449