בשלאון מגשימים את המחר באמצעות מה שאנו לומדים היום