Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων Δημοτικού Σχολείου Άνοιξης, δ/νση : Κων. Κανάρη 1, Τ.Κ. 145-69 Άνοιξη Αττικής, τηλ. 210 8140 351 email : dimotikoanixis@gmail.com