โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดสมอราย) เปิดรับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561 ชั้นอนุบาล 1 ประถมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 1 ติดต่อขอระเบียบการได้ที่ ห้องธุรการ โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดสมอราย) โทร. 044-243200 Web : www.smr.ac.th