โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดสมอราย) ยินดีต้อนรับนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561 :: โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดสมอราย) โทร. 044-243200 Web : www.smr.ac.th