คำขวัญป้องกัน โควิด-19 “ล้างมือ กินร้อน ช้อนตรู-แยกกันเราอยู่ รวมหมู่เราป่วย”