ด้วย สพม.31 กำหนดจัดงานวันครูในวันพฤหัสบดีที่ 16 มกราคม 2563 ณ โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ จึงอาจจะทำให้การติดต่อราชการในวันดังกล่าวไม่ได้รับความสะดวก สพม.31 จึงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้