ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพ ทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา เพื่อสมทบทุนก่อสร้างโดม(100ปีสีคิ้วสวัสดิ์)