בעקבות הסגר הפסג"ה סגורה. ניתן לקבל מענה בפנייה לאנשי הצוות ובדף הפייסבוק