לחץ על אירוע בלוח לקבלת מידע נוסף. פתח את החץ הקטן בפינה השמאלית העליונה של הלוח למקרא הצבעים של הפעילויות