Από Πέμπτη 10 Σεπτεμβρίου έως Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου - 20:00 ''ΜΟΥΛΑΝ'' (Μεταγλωττισμένο) - 22:00 ''AFTER 2: ΜΕΤΑ ΤΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου έως Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου - 20:00 ' 'ΜΟΥΛΑΝ'' (Μεταγλωττισμένο) - 22:00 ''TENET ''. Σας περιμένουμε!