Κυκλοφόρησε η ΝΕΑ συλλογή ενημερωτικών φυλλαδίων για τον Μητρικό Θηλασμό του Συνδέσμου Θηλασμού Ελλάδος! - Το περιοδικό μας αποκτά νέα ηλεκτρονική μορφή και ιστοσελίδα! Βρείτε το νέο τεύχος No 23 αλλά και συγκεντρωμένο αρχείο από τα προηγούμενα τεύχη στην ιστοσελίδα: www.galoucho-lllgr.org