Από Δευτέρα 13 Ιανουαρίου έως και Τετάρτη 15 Ιανουαρίου -17:50 ''ΕΥΤΥΧΙΑ'' -20:10 ''ΕΥΤΥΧΙΑ'' -22:30 ''ΣΤΑ ΜΑΧΑΙΡΙΑ'' Σας Περιμένουμε!