1.Για να γκρεμιστεί η Ολιγαρχία, είναι ανάγκη να γίνει "Επανάσταση Εννοιών" στα σχολειά.. Γ.Κοντογιώργης 2.Επανάσταση εννοιών και στην Τεχνική Σχολική Εκπαίδευση- Π.Ζωγράφος 3.Το μεγάλο έγκλημα της Βουλής στο Ελληνικό. 4.Οδηγίες αξιοποίησης της νικηφόρας δικογραφίας κατά των Τραπεζιτών..