-----Στείλτε μας την εργασία που κάνετε ή την γεωργική σας εκμετάλλευση, να τα καταχωρήσουμε δωρεάν / Send us the work you do or your farm to advertise free ----- Αφορά εργασίες και αγροκτήματα για φροντίδα των Δήμων Ηρακλείου και Φαιστού / It involves work and farms for care only the municipalities Heraklion and Festos-----